Synfel

Hur ser du?

Nästan var femte svensk är närsynt.

Synfel

Närsynthet

Närsynthet är det vanligaste synfelet. En närsynt person ser bra på nära håll men sämre på långt håll. För att kompensera sin närsynthet brukar man ofta kisa med ögonen.

Översynthet

Problem med närseendet är det vanligaste tecknet på översynthet. Den som bara har klitet synfel ser lika bra med glasögon som utan. Men eftersom ögat ansträngs väldigt mycket får man lätt ont i huvudet. Huvudvärk och trötthet är vanliga symptom vid översynthet. Med glasögon slipper ögonen överansträngas.

Astigmatism

Astigmatism orsakas av att hornhinnan eller ibland ögats lins inte är helt rund utan kupig. Det gör att ett runt föremål kan ses som ovalt. Föremål kan också upplevas som dubblerat: man ser både föremålet och en skuggbild av det. Okorrigerat kan synfelet ge huvudvärk.

Ålderssynfel

Ålderssynfel dyker ofta upp i 40-50 års åldern. Ålderssynthet består i att man får problem att läsa liten text på normalt avstånd. Helt plötsligt måste man flytta texten längre ifrån ögonen för att kunna läsa den.


Den största anledningen till detta synfel är att själva linsen stelnar mer och mer över åren. Ögats lins tappar i elasticitet.

Ögonoperation

Det finns en rad olika operationsmetoder. Det vanligaste är att man korrigerar synfelet genom att slipa i hornhinnan med hjälp av laser. Efter operationen ska man få perfekt syn. Förändringen som sker är att ljuset bryts på ett sätt som gör att det träffar hornhinnan på ett mer exakt sätt.


De flesta synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism kan behandlas med ögonlaser.

Själva operationen

De flesta synfel kan behandlas med vad som ofta kallas vanlig laseroperation. LASIK är den vanligaste metoden vid behandling av optiska synfel. Förenklat så korrigeras hornhinnans vävnad med hjälp av laser. Hornhinnan får en ny form som ska ge den bästa synen. Efter en operation av den här typen är patienten ofta på benen direkt efter operationen och har fullgod syn redan efter en dag eller två.

Risker

Det finns en del risker vid ögonoperationer. Det finns också några återkommande komplikationer som ofta nämns. Efter en laseroperation kan rödhet på ögat förekomma. Men det ska ge med sig. Samma sak med mörkerseendet som kan påverkas under en tid. I vissa fall kan ett litet synfel kvarstå. Det finns också rapporter om att synfel kan återkomma efter en längre tid. Synhotande och andra permanenta problem är dock ovanligt.

Ögonkliniker och andra ögonspecialister som kan utföra operationer hittar du i Gula Sidorna: ögonkliniker.